Tilgang

Jeg arbejder i alle mine samtaler med en eksistentiel tilgang og en fænomenologisk orienteret metode, da jeg oplever den som en meningsfuld og effektiv vej til at støtte andre i at klarlægge og reflektere over (arbejds)livets dilemmaer og skabe positive forandringer i tilværelsen.

Et samtaleforløb sætter gang i en fremadrettet personlig proces. Du kan forvente, at jeg møder dig med åbenhed og nysgerrighed i en dialog der både er forståelses- og handlingsorienteret. Jeg yder respektfuld medspil og modspil, inspirerer til ny tænkning og bidrager med nye perspektiver og handlemuligheder undervejs i forløbet. Forvent et fortroligt frirum, hvor vi undersøger og kommer videre med dine aktuelle problemstillinger og samtidig styrker dit personlige lederskab.

Grundindstillinger

Den eksistentielle tilgang bygger på en række grundlæggende filosofiske indstillinger og antagelser, som du ikke kan undgå at lægge mærke til i mit arbejde:

  • Mennesket er grundlæggende i stand til at udvikle sig og skabe mening.
  • Mennesket har frihed til at vælge og være ansvarlig for egne valg.
  • Mennesket vælger selv sine værdier og antagelser, som kan give livet mening.
  • Nuet er vejen til erkendelse og selvaccept.
  • Det vi fokuserer på vokser – bliver vores virkelighed.
  • Indbyrdes forbundethed. Mennesket er altid en del af noget større.
  • Eksistentiel uvished. Mennesket kan ikke afholde sig fra at søge efter sandhed, lykke, udfordring, nye oplevelser og frihed, men har ingen garanti for at det nogensinde vil nå sine mål.
  • Eksistentiel angst. Angsten er en læremester og et uundgåelig element i den menneskelige eksistens.

Send en forespørgsel her eller ring til mig på 24 85 47 90.