Erfaring

Jeg har en baggrund som leder fra DR B&U og LEGO Koncernen, er uddannet Coach og Eksistentiel Psykoterapeut MPF ved EDP Instituttet i Kolding. Psykoterapeutuddannelsen strækker sig over 4 ½ år og er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

I 2014 valgte jeg at opsige lederjobbet og har siden da haft min egen praksis, hvor jeg forener min erfaring med ledelse med et fagligt og teoretisk ståsted inden for den eksistentielle tænkning og fænomenologisk orienteret psykologi.

Mine kunder henvender sig både privat og som erhvervskunder, og jeg leverer coachingydelser til den offentlige sektor og private virksomheder hovedsageligt i Trekantsområdet. Desuden er jeg i dag tilknyttet EDP Instituttet som underviser.

Jeg har praksiserfaring med mange forskellige udfordringer – f.eks. i ledelsesrollen, i relationer, i selvopfattelse og i mødet med stress, ledighed eller livskriser. Derudover har jeg mine værdier og min professionelle og personlige livserfaring med mig i alt hvad jeg gør.

Mit professionelle lederskab har givet mig solid forretningsforståelse og erfaring med ledelsesopgaven samt dokumenterede resultater med at forbedre medarbejderengagement, -trivsel og performance. Jeg har især opnået resultater ved at insistere på at forstå og styrke min egen og mine medarbejders motivation og oplevelse af personligt lederskab og et meningsfuldt arbejde.

Jeg har lært, at det kræver tid, fokus og mod at finde sit ståsted og træde i karakter som menneske og leder.

Ikke nogen nem opgave i en travl hverdag, men en udviklende og løbende nødvendighed, som det betaler sig at prioritere og tage alvorligt. Jeg mener, at dét at tage lederrollen og ansvaret på sig og samtidig være bevidst om den menneskelige og eksistentielle side af lederskabet er helt afgørende for succes som leder. Gør man det halvt, eller undlader man helt den ene dimension, kan det i værste fald føre til alvorlige menneskelige konsekvenser, manglende resultater og uheldige dønninger langt ud i organisationen.

At finde ind til det personlige lederskab og den rette individuelle balance mellem en “rolle” og et menneske er ikke kun forbeholdt ledere, – det er et princip, jeg har fulgt i min tilgang til ledelse. Jeg har prioriteret, den tidskrævende opgave det er, at skabe en tydelig kobling mellem forretningens mål og behov og det enkelte menneskes mål og behov. En opgave og et samarbejde der har stillet store krav til min forretningsforståelse, mine kompetencer i den coachende lederstil og til min ledelsesmæssige etik. Områder jeg altid har været særligt optaget af.

Mine ydelser indenfor coaching spænder fra rådgivning og lederudvikling til den nye leder, ledercoachingkarrierecoaching,  stresscoaching og outplacement. Min blog og mit virke indenfor eksistentiel psykoterapi finder du på meningmedmere.dk.

Se anbefalninger og mere om mit karriereforløb på LinkedIn her.