Ledercoaching

Styrketræning af lederskab.

Bliv en bedre direktør, chef eller personaleleder med ledercoaching.

Ledercoaching er et fortroligt rum, hvor du stikker hovedet op fra driften og får kompetent støtte i at se dig selv og din ledelsespraksis i øjnene. Gennem dialog og refleksion bidrager ledercoaching til nye perspektiver, indsigter og handlemuligheder, som kan være svære at få øje på alene eller når du står midt i stormen. 

Du kan forvente, at du styrker dit overblik, din selvindsigt og dit personlige lederskab –  dét der kan hjælpe dig til at navigere i modsatrettede krav, svære vilkår og dilemmaer samt til at træffe gode beslutninger i din hverdag. 

Du vil opleve en større opmærksomhed og frihed i dit lederskab. Din beslutningskraft og handlekraft styrkes, da de får rødder, der stikker dybere end de strategiske og forretningsmæssige mål og resultater. De får også rod i dig, dine kompetencer og værdier og dét der gør dig værd at følge. 

Ledercoaching tager afsæt i aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger og mål. F.eks. hvis du:

 • vil styrke din evne til at spotte og handle på mistrivsel og stress hos dig selv og andre.
 • skal gennemføre en svær samtale med en medarbejder eller kollega.
 • vil prioritere og sætte grænser for din arbejdsmængde og hvor mange timer du lægger i jobbet.
 • oplever mange konflikter og vil være bedre til at skabe tillidsfulde relationer.
 • skal træffe beslutning i en svær ledelsesudfordring og ønsker at afklare perspektiver og handlemuligheder.
 • ønsker indgående kendskab til dine grundlæggende personlige værdier og ledelsesgrundlag.
 • skal tale i større forsamlinger og vil være bedre til dette.
 • har demotiverede medarbejdere som du vil hjælpe til at genfinde motivation og arbejdsglæde.
 • mærker udbrændthed eller stress og gerne vil genfinde retning og personlig ro.
 • ønsker sparring i din opfølgning på lederevaluering eller medarbejdertrivselsundersøgelse.
 • er ny leder der ønsker sparring og rådgivning der hjælper dig godt i gang i din nye rolle.
 • er gået i stå i karrieren eller overvejer karriereskifte og ønsker coaching på retning, kompetenceprofil og materiale.

Vælger du ledercoaching hos mig kan du forvente:

 • En fortrolig og dedikeret samtalepartner med mere end 12 års ledererfaring og resultater med at forbedre medarbejderengagement, trivsel og performance hos DR og LEGO Koncernen.
 • Solid forretningsforståelse og 10 års professionel praksiserfaring fra samtaleforløb med direktører, chefer og personaleledere bredt i den offentlige sektor samt private virksomheder.
 • En tilgang der kombinerer teoretisk og fagligt fundament indenfor ledelse, eksistentiel filosofi og psykologi.
 • At du bliver mødt med en forventning om at du er villig til at arbejde med dig selv og dit lederskab.

Det praktiske

Ledercoaching kan aftales privat eller gennem din arbejdsplads.

Tid: Et forløb består ofte af 5 møder á 1,5 times varighed. Forpligtende og med god tid. Selvfølgelig fleksibelt f.eks. ved behov for akut sparring.

Sted: Samtalerne foregår som udgangpunkt i mine lokaler Dæmningen 41A, 2tv i Vejle midtby. Online og via telefon er også en mulighed.

Afbud: Afbud senest kl. 9.00 dagen før den aftalte tid ellers opkræves fuldt honorar.

Pris: Prisen for et forløb på 5 sessioner á 1,5 time er 11.200 kr. ex. moms. Prisen dækker coaching og rådgivning samt min forberedelse som f.eks. gennemsyn af materiale. Kontakt mig for et tilbud hvis du ønsker en aftale på timebasis eller til flere i din organisation.

Nedsat pris hvis du henvender dig privat og selv skal betale udgiften.

Kemi og forventningsafstemning er afgørende for effekten af dit forløb, så jeg afsætter gerne 1/2 time til en uforpligtende dialog, inden vi beslutter os for et samarbejde.

Kontakt mig gerne hvis ledercoaching lyder som noget for dig.

Send en forespørgsel her – eller ring til mig på 24 85 47 90.